Poród przez cesarskie cięcie – co warto wiedzieć?

Artykuł sponsorowany

Poród przez cesarskie cięcie, zwany także cesarką, to jedna z metod porodu, która polega na operacyjnym wydobyciu dziecka z macicy. Choć cesarskie cięcie może być ratunkiem w sytuacjach zagrożenia życia matki lub dziecka, coraz częściej jest ono również planowane z różnych powodów medycznych.

Co to jest cesarskie cięcie?

Cesarskie cięcie to poważna operacja chirurgiczna, podczas której lekarz wykonuje nacięcie na brzuchu i macicy matki, aby wydobyć dziecko. Jest to alternatywa dla porodu naturalnego, stosowana wtedy, gdy naturalny poród nie jest możliwy lub bezpieczny dla matki i dziecka. Jest to zabieg wymagający hospitalizacji i przeprowadzany zazwyczaj w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub ogólnym.

Cesarskie cięcie jest zabiegiem, który może być planowany z wyprzedzeniem, jeśli istnieją medyczne wskazania do tego typu porodu, jak problemy z ułożeniem dziecka, komplikacje związane z poprzednimi porodami czy specyficzne zagrożenia dla zdrowia matki lub dziecka. Może być także przeprowadzone w trybie nagłym, gdy pojawiają się komplikacje podczas porodu naturalnego, które zagrażają zdrowiu lub życiu matki lub dziecka.

Jak każda operacja, cesarskie cięcie niesie za sobą ryzyko powikłań, takich jak infekcje, krwawienia, problemy z gojeniem ran oraz komplikacje związane ze znieczuleniem. Dla dziecka ryzyka obejmują trudności z oddychaniem, zwłaszcza jeśli cesarskie cięcie jest wykonywane przed terminem.

Ostateczna decyzja o wykonaniu cesarskiego cięcia zawsze jest podejmowana przez zespół medyczny, który uwzględnia wszystkie aspekty zdrowotne i bezpieczeństwo zarówno matki, jak i dziecka.

Dowiedz się więcej: Cesarskie cięcie – wskazania, przebieg, rekonwalescencja.

Wskazania do cesarskiego cięcia

Widok na ciążowy brzuch z wystającym pępkiem, obejmowany dłońmi przez kobietę.

Cesarskie cięcie może być planowane lub wykonane w trybie nagłym z różnych powodów.

Najczęstszymi wskazaniami do CC są:

 • Łożysko przodujące – jest to sytuacja, w której łożysko blokuje kanał rodny, co uniemożliwia poród drogą naturalną. Może to prowadzić do krwawień, które są niebezpieczne dla matki i dziecka.
 • Odklejenie się łożyska – gdy łożysko oddziela się od ściany macicy przed narodzinami dziecka, może to prowadzić do poważnego krwawienia i ryzyka niedotlenienia dla dziecka.
 • Niewłaściwe ułożenie płodu – położenie poprzeczne, miednicowe lub inne nieprawidłowe ułożenia, które utrudniają lub uniemożliwiają poród naturalny.
 • Problemy z sercem dziecka – sytuacje, w których dziecko ma nieprawidłowe tętno lub inne problemy kardiologiczne, które mogą zagrażać jego życiu podczas porodu naturalnego.
 • Stan przedrzucowkowy – objawiająca się wysokim ciśnieniem krwi i białkomoczem, stan ten może prowadzić do poważnych komplikacji, jeśli nie zostanie szybko rozwiązany.
 • Infekcje – choroby, które mogą przenieść się na dziecko podczas porodu naturalnego, takie jak HIV czy aktywna opryszczka narządów płciowych.
 • Ciąża mnoga (poród bliźniaków lub większej liczby dzieci) – wiele ciąż mnogich kończy się cesarskim cięciem ze względu na zwiększone ryzyko powikłań podczas porodu naturalnego.
 • Wcześniejsze cesarskie cięcie – kobiety, które miały wcześniej cesarskie cięcie, mogą być bardziej narażone na komplikacje przy próbie porodu naturalnego, co może skłonić lekarza do zalecenia kolejnego cesarskiego cięcia.
   

Decyzję o przeprowadzeniu tego zabiegu podejmuje lekarz na podstawie stanu zdrowia matki i dziecka oraz przebiegu ciąży i porodu.

Przygotowanie do cesarskiego cięcia

Proces przygotowania do CC obejmuje zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne. Ważne jest, aby matka była dobrze poinformowana o przebiegu operacji oraz o możliwych powikłaniach. W dniu operacji należy być na czczo, a przed zabiegiem wykonywane są standardowe badania, takie jak morfologia krwi i badanie EKG. Planowane cesarskie cięcie jest ustalane z wyprzedzeniem i odbywa się zazwyczaj w 39. tygodniu ciąży, aby zminimalizować ryzyko dla matki i dziecka.

Przebieg cesarskiego cięcia – na czym polega cesarskie cięcie

Etapy cesarskiego cięcia:

 1. Przygotowanie do operacji – przygotowanie do cesarskiego cięcia obejmuje założenie cewnika do pęcherza moczowego, dezynfekcję skóry brzucha oraz założenie jałowych opatrunków. Matka zostaje także poinformowana o przebiegu operacji i potencjalnych ryzykach.
 2. Znieczulenie – zabieg przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym, co oznacza, że matka jest świadoma, ale nie odczuwa bólu od pasa w dół. W niektórych przypadkach może być konieczne znieczulenie ogólne, które powoduje pełną utratę świadomości.
 3. Nacięcie brzucha – chirurg wykonuje poziome nacięcie na dolnej części brzucha, tuż nad linią włosów łonowych. To nacięcie jest często nazywane nacięciem Pfannenstiela. W rzadkich przypadkach, np. przy bardzo pilnych operacjach, wykonuje się nacięcie pionowe.
 4. Nacięcie macicy – następnie wykonuje się nacięcie na macicy, aby umożliwić dostęp do dziecka. Zazwyczaj jest to nacięcie poziome, które goi się lepiej i wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań w przyszłych ciążach.
 5. Wydobycie dziecka – po nacięciu macicy, dziecko jest delikatnie wyjmowane. Lekarz odsysa płyn z nosa i ust dziecka, aby zapewnić prawidłowe oddychanie, a następnie przecina pępowinę.
 6. Zakończenie operacji – po wydobyciu dziecka i łożyska, nacięcia na macicy i brzuchu są zszywane warstwowo. Stosuje się zarówno szwy rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne, które mogą być usunięte po kilku dniach.
   

Ile czasu trwa cesarka? Sam zabieg cesarskiego cięcia zazwyczaj trwa od 30 do 60 minut. Czas ten może się wydłużyć w zależności od komplikacji lub specyfiki danego przypadku.

Rekonwalescencja po cesarskim cięciu

Okres rekonwalescencji po cesarskim cięciu jest dłuższy niż po porodzie naturalnym. Ile po CC w szpitalu? Matka zazwyczaj spędza w szpitalu od 3 do 5 dni – czas pobytu może się wydłużyć w przypadku powikłań lub konieczności dodatkowej opieki medycznej. W pierwszych dniach po operacji należy bezwzględnie unikać nadmiernego wysiłku fizycznego i dbać o higienę rany. Pełne dojście do siebie może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Kobieta może odczuwać ból i dyskomfort w miejscu nacięcia przez kilka tygodni. Ważne jest, aby unikać dźwigania ciężkich przedmiotów i intensywnego wysiłku fizycznego przez co najmniej sześć tygodni po operacji. Regularne kontrole lekarskie pomagają monitorować proces gojenia się i zapewniają wsparcie w razie wystąpienia jakichkolwiek komplikacji.

Sprawdź, jak dbać o bliznę po cesarskim cięciu?

Karmienie piersią po cesarskim cięciu

Kobieta siedząca na ławce i karmiąca piersią noworodka.

Laktacja po cesarce może rozpocząć się nieco później niż po naturalnym porodzie, ale większość kobiet jest w stanie z powodzeniem karmić piersią. Pokarm po cesarce zazwyczaj pojawia się w ciągu 2-3 dni po operacji. Aby pobudzić laktację po cesarce, ważne jest jak najwcześniejsze przystawienie dziecka do piersi, najlepiej w ciągu pierwszej godziny po porodzie.

Pozycja karmienia piersią po cesarce powinna być wygodna zarówno dla matki, jak i dla dziecka – często polecana jest pozycja "spod pachy" lub "leżąca na boku", która minimalizuje nacisk na brzuch. Kiedy nawał pokarmu po cc wystąpi, co zwykle ma miejsce około trzeciego dnia po porodzie, matka może odczuwać pełność i dyskomfort w piersiach. Aby ułatwić ten proces, pomocne mogą być techniki masażu piersi oraz częste przystawianie dziecka do piersi. W razie trudności z laktacją, warto skonsultować się z doradcą laktacyjnym, który doradzi, co na laktację po cesarce może pomóc i jak skutecznie wspierać produkcję mleka.

Więcej informacji o karmieniu piersią po CC znajdziesz w artykule: Karmienie piersią po cesarce.

Podsumowując, cesarskie cięcie jest bezpieczną i często niezbędną metodą porodu w przypadku różnych wskazań medycznych. Warto dobrze przygotować się do tego zabiegu, aby zminimalizować stres i przyspieszyć rekonwalescencję.

Przypisy