Dział: Prawo i dokumentacja

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wystawianie recept i ordynowanie leków – kompetencje położnych

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dała nowe możliwości naszej grupie zawodowej i wpisała ją w poszerzony katalog osób uprawnionych do wystawiania recept z refundacją. Od 1 stycznia 2016 r. położna i pielęgniarka posiadająca stosowne wykształcenie w ramach udzielania świadczeń ma prawo samodzielnie: ordynować leki zawierające określone substancje (z wyłączeniem tych zawierających środki odurzające, bardzo silnie działające, psychotropowe), środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiać na nie recepty, ordynować określone wyroby medyczne – wystawiać na nie zlecenia i recepty.

Czytaj więcej

„Nowy Ład”

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również tych, które wzbudzają chyba najwięcej emocji, mianowicie – podatkowych. Zmiany te nazywane m.in.: „Nowym Ładem”, „Polskim Ładem” lub „Nowym Polskim Ładem” dotkną również osoby wykonujące zawody medyczne, w tym położnych.

Czytaj więcej

Rekompensaty dla pielęgniarek i położnych w dobie COVID-19

Minister Zdrowia dnia 4 września 2020 r. polecił Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia przekazanie określonym podmiotom leczniczym środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie ich osobom wykonującym zawód medyczny. Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego jako rekompensata za udział w walce z epidemią COVID-19 potocznie zostało określone mianem „dodatku covidowego”.

Czytaj więcej

Recepty pielęgniarskie od podstaw

Wystawianie recept przez uprawnione pielęgniarki i położne znajduje odzwierciedlenie w art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. W ramach samodzielnej ordynacji (art. 15a pkt. 1) pielęgniarka może, po uprzednim przeprowadzeniu badania fizykalnego, wystawić recepty na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz zlecenia na wyroby medyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

Czytaj więcej