Ważne zmiany dla pielęgniarek i położnych

Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zmiany.

 

Więcej na temat w poniższym artykule:
https://bit.ly/3jZdYQ3

Przypisy