Brak wyników

Aktualności

8 października 2021

Edukacja pielęgniarek a efektywność opieki i jakość życia pacjentów

0 30

Aż 68% pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej ma wśród swoich pacjentów osoby niedożywione – wynika z badania przeprowadzonego w ramach Akademii Opieki Długoterminowej (AOD) . Duża część pielęgniarek nie decyduje się na podjęcie jakiejkolwiek interwencji żywieniowej u swoich podopiecznych. Połowa z nich deklaruje, że przyczyną braku takiej interwencji była niedostateczna wiedza na temat konsekwencji niedożywienia.

Zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia opieka długoterminowa to, jak sama nazwa wskazuje, długookresowa, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja, a także kontynuacja leczenia farmakologicznego i postępowania dietetycznego w warunkach domowych. I właśnie tego ostatniego aspektu, jakim jest żywienie pacjentów, dotyczyła w głównej mierze zakończona właśnie 3. edycja bezpłatnych szkoleń w ramach Akademii Opieki Długoterminowej – programu, organizowanego pod patronatem Narodowej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP), skierowanego do pielęgniarek opieki długoterminowej i środowiskowych, udzielających świadczeń w domu pacjenta.

Edukacja – korzyść dla pielęgniarki i pacjenta

Podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego przekłada się nie tylko na jakość prowadzonej praktyki pielęgniarskiej, ale także pośrednio na najbliższe otoczenie pacjenta – podnosząc jakość życia chorego i jego rodziny. Potwierdziły to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Akademii Opieki Długoterminowej. Wiedza zdobyta na szkoleniu wpłynęła bardzo pozytywnie na jakość życia pacjentów lub/i ich opiekunów, z którymi współpracują pielęgniarki długoterminowe (średnio 9/10). Jak wskazali ankietowani, wynikało to przede wszystkim z lepszego leczenia ran (90%) oraz lepszego stanu odżywienia pacjentów (76%).1

Z wspomnianego badania wynika również, że dzięki szkoleniom niemal wszyscy uczestnicy (99%) znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich problemy i wyzwania, z jakimi związania jest ich codzienna praca.

68% pielęgniarek środowiskowych i opieki długoterminowej ma wśród swoich pacjentów osoby niedożywione.2 U takich pacjentów rany goją się dużo gorzej, częściej rozwijają się zakażenia i powikłania, a także wzrasta ryzyko konieczności powrotu do szpitala. Zdobyta wiedza przez personel pielęgniarski na temat roli prawidłowego odżywienia pacjenta przekłada się na jakość opieki nad nim, a co za tym idzie na stan jego zdrowia – wyjaśnia dr n. med. Marcin Folwarski, prowadzący zajęcia dotyczące żywienia do- i pozajelitowego w warunkach domowych w ramach Akademii Opieki Długoterminowej.

Poszukiwanie metod poprawy jakości opieki nad chorym powinno być na stałe wpisane w zawód pielęgniarki, bo wspiera i buduje jej profesjonalizm. Naszym obowiązkiem jest nieustanny rozwój i dokształcanie, choć działania podejmowane w tym celu wymagają czasu i zaangażowania. Akademia Opieki Długoterminowej jest dla nas zatem doskonałym wsparciem. Dzięki temu projektowi aktualizujemy wiedzę na temat właściwie prowadzonego żywienia czy rehabilitacji, to zaś w wymierny sposób pomaga naszym pacjentom, którzy walczą z chorobą pod opieką doskonale przygotowanego personelu – dodaje Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rola pielęgniarki długoterminowej w procesie terapeutycznym

Rola pielęgniarki długoterminowej w procesie terapeutycznym jest nie do przecenienia. To ona będąc najbliżej pacjenta opieki długoterminowej, widząc się z nim średnio 4 razy w tygodniu, jest w stanie najszybciej wychwycić niepokojące zmiany i odpowiednio na nie zareagować. 

Pacjenci wymagający interwencji żywieniowej, którzy zostają wypisani ze szpitali, otrzymują często szczątkowe informacje dotyczące żywienia, a zdarza się, że nie otrzymują ich wcale. Zadaniem pielęgniarki długoterminowej jest edukowanie pacjenta i/lub jego bliskich w obszarach związanych z opieką w domu. To właśnie ten obszar – edukacja i wsparcie – został wskazany przez 76% pielęgniarek jako najważniejsza potrzeba pacjenta - komentuje Alina Kaczor, pielęgniarka koordynująca w poradni żywieniowej Nutrimed, prowadząca warsztaty praktyczne dla uczestników Akademii Opieki Długoterminowej i dodaje - Na podstawie moich obserwacji mogę stwierdzić, że opieka medyczna powinna być prowadzona w domu w każdym obszarze, w którym jest to możliwe, czyli nie ma konieczności kontynuowania hospitalizacji. Im bardziej wyedukowane środowisko pielęgniarek tym większa na to szansa.
 


O programie

Akademia Opieki Długoterminowej to pionierski, a zarazem największy w Polsce program szkoleń skierowany do pielęgniarek opieki długoterminowej i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych, obejmujący wykłady i warsztaty praktyczne z zakresu wsparcia żywieniowego, rehabilitacji oraz leczenia ran i odleżyn. Organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej jest firma Nutricia. Łącznie przeprowadzone zostały 3 edycje Akademii. 23 szkolenia odbyły się w 19 miastach, a udział w nich wzięło 1 285 uczestników (1 103 stacjonarnie i 182 online).

Program merytoryczny został opracowany wspólnie z: Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), firmą Convatec oraz Stowarzyszeniem Udarowcy – Liczy się wsparcie. Do głównych Partnerów należą: Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie oraz firma Convatec. Projekt został objęty Patronatem honorowym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Patronatem: Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) i Stowarzyszenia Apetyt na Życie, zrzeszającego pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego żywionych do- lub pozajelitowo w warunkach domowych.

W ramach upowszechniania kompleksowej wiedzy z opieki nad pacjentem w domu powstała też Akademia Opieki Długoterminowej online czyli e-learning dla pielęgniarek. Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat podpisany przez Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie pielęgniarki zapraszamy do udziału w szkoleniu na platformie Akademia Nutricia.

Przypisy